Regulamin

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Portal /Serwis- internetowy serwis zlokalizowany pod adresem www.ptb-types.com, nazywany w dalszej części dokumentu Portalem.
 2.  Użytkownik indywidualny – to osoba połnoletnia ( ukończone 18 lat) która otrzymała dostęp do materiałów zamieszczonych na portalu oraz otrzymała dostęp do jakichkolwiek informacji bezpłatnych lub płatnych publikowanych na Portalu lub wysyłanych za pomocą maila, sms i innych środków przekazu
 3. Właściciel Portalu: TEBE LTD adress: 85 Great Portland Street, London, kod pocztowy: W1W7LT Country: United Kingdom Company number: 09593769
 4.  Ten Regulamin określa zasady korzystania z materiałów zmieszczonych na Portalu, również przez Użytkowników indywidualnych.
 5.  Korzystając z Portalu Użytkownik  akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
 6.  Dostęp do materiałów zamieszczonych na Portalu mogą otrzymać tylko osoby, które indywidualnie i dobrowolnie zgłoszą chęć korzystania z materiałów na podstawie wykupionego abonamentu. Wykup ma charakter dobrowolny i obarczony jest ryzykiem straty. Opłaty abonamentowe oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Użytkownika indywidualnego a związane z korzystaniem z zasobów Portalu nie podlegają zwrotowi ani reklamacji. W związku z licznym nie spełnianiem warunków przy rejestracji (nie podawaniu imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania) Typy GOLD nie będą wysyłane użytkownikom, którze nie podali danych, lub podali fałszywe. Dana osoba, nie otrzyma również zwrotu wpłaconych pieniędzy. Zakupione pakiety przez użytkowników nie sumują się.
 7.  Informujemy, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny i są prywatną opinią osób je tam zamieszczających również Właściciela Portalu.  Nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Portal  nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 8.  Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Portal nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu.
 9.  Portal może zamieszczać reklamy zewnętrzne. W tym przypadku za wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku skorzystania z treści tam zawartych ponosi właściciel reklamującej się strony. Reklamy powstałe w grupach, na forum na facebooku, oraz wszelkich innych komuniktorach internetowych, których właścicielem jest portal ptb-types.com, są odpłatne w wysokości 50 zł za 1 dzień
 10.  Jednocześnie uwzględniając charakter funkcjonowania forum internetowego, jakiekolwiek oświadczenia na nim umieszczane, nie mają skutków jakie prawo przewiduje dla skutecznego złożenia oświadczenia woli
 11.  Właściciel Portalu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników kont. Użytkownik indywidualny obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich
 12.  Użytkownicy Portalu umieszczają treści, informacje, komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Portalu ani za ewentualne konsekwencje czy szkody z nich wynikłe.
 13.  Użytkownicy indywidualni poprzez umieszczenie treści, komentarzy, informacji i opinii na stronach Portalu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści.
 14.  Zabrania się umieszczania w zasobach Portalu materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści komentarzy informacji i opinii niezgodnych w opinii Właściciela z przeznaczeniem Portalu
 15.  Prawa autorskie do treści publikowanych na stronach Portalu posiada Właściciel Portalu. Treści zawarte na całym portalu są wiążące, a opisy pakietów znajdujące się w dziale “o nas” są częścią regulaminu
 16.  Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie w dowolny sposób materiałów umieszczonych na Portalu lub jakichkolwiek jej elementów bez pisemnej zgody Właściciela Portalu.
 17.  Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 18.  Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian, Właściciel portalu poinformuje niezwłocznie o tym fakcie użytkowników.